2022 ve sonrasında başlayan vergi yılları için, Ar-Ge harcamalarının, vergilendirilebilir yılın ortasından başlayarak beş yıllık […]