İç kontroller sadece muhasebe ve finansal raporlama ile sınırlı değildir; bunlar aynı zamanda ESG raporlama […]