Çevresel, sosyal ve yönetişim (“ESG”) konuları anlaşma yapma ve M&A işlemlerini giderek daha fazla etkiliyor. […]